Välkommen till Uppsala kvinnojour!

Uppsala kvinnojour tar emot kvinnor som blivit utsatta för någon typ av våld från en man eller partner såsom psykiskt våld, fysiskt våld, sexuellt våld eller ekonomiskt våld.

    • Vi ger stöd till kvinnor och tjejer som blivit utsatta för våld
    • Vi ökar kunskapen om mäns våld mot kvinnor
    • Vi verkar för kvinnofrid

VÄLKOMMEN ATT TA KONTAKT MED OSS!

Telefon: 018-10 10 49