HemMäns våld mot kvinnorHur vanligt är våldet?

Hur vanligt är våldet?

Mäns våld mot kvinnor erkänns idag som ett globalt samhällsproblem

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Uppsala Kvinnojour har ett feministiskt perspektiv på mäns våld mot kvinnor. Det innebär att vi tror att våldet hänger samman med annat kvinnoförtryck, och att mäns våld mot kvinnor är ett sätt för män att utöva makt och bibehålla sin överordnade position. Vi tror också att våld i samkönade relationer och våld mot familjemedlemmar har en bakgrund i patriarkala strukturer, då dessa strukturer genomsyrar alla delar av samhället.

Dessutom kan andra maktdimensioner än kön påverka våra relationer; till exempel kan klass, etnicitet, nationalitet, funktion samt ålder påverka vem i en relation som ges utrymme att utöva våld.
Mäns våld mot kvinnor erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. WHO, Världshälsoorganisationen, uppskattar att mellan 30 och 60% av alla världens kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp.

I Sverige rapporterar BRÅ följande statistik:

  • År 2020 anmäldes 1 530 fall av grov kvinnofridskränkning.
  • 2020 konstaterades 13 kvinnor mördade av en man de var eller hade varit ihop med.
  • 98% av de som misstänks för sexualbrott är män.
  • År 2020 anmäldes ca 25000 sexualbrott, varav 9580 rubricerades som våldtäkt.