HemPublikationerDigital kvinnofrid

Digital Kvinnofrid

Digital kvinnofrid är ett projekt som drivs av Uppsala Kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor. Projektet inleddes hösten 2018, och föddes ur en vilja och ett behov av att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och de kvinnor, tjejer och barn de möter i sina verksamheter.

I Sverige saknades samlad och uppdaterad kunskap om våld som utövas genom digital teknik, samt vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga och användbara. Digital kvinnofrid blev det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och IT- och informationssäkerhet.

Syftet med Digital kvinnofrid är att höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer och andra verksamheter som möter våldsutsatta, samt att förse kvinnojourer med konkreta verktyg för ett förstärkt säkerhetsarbete. Genom Digital kvinnofrids kompetenshöjande insatser får kvinnojourer och andra organisationer möjlighet att förbättra verksamhetens interna säkerhet, och ger dem kunskap och verktyg som kan förmedlas till stödsökande kvinnor.

För mer information samt beställning av material, gå in på www.digitalkvinnofrid.se.

Digitalt våld i nära relationer. En folder från Digital Kvinnofrid.
Säkerhetsrekommendationer från Digital Kvinnofrid.

Livesändning vid release av utbildningsmaterialet Digitalt våld i nära relationer- information och säkerhetsrekommendationer.