HemOm ossVad gör vi?Juridikjour

Juridikjour

Du kan få juridiskt stöd från Juridikjouren om du blivit utsatt för våld och vill göra en polisanmälan eller har frågor om bodelning, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge.

Juridikjouren är öppen på onsdagar jämna veckor 18:30–20:30.

Juridikjouren besvarar juridiska frågor från allmänheten och består av kvinnliga jurister eller juriststudenter. Du kan även boka in ett besök för juridisk rådgivning på plats. Gruppen handleds av jourens jurist.

Kontakta Juridikjouren via telefon på 018-10 10 49 eller per mejl till juridikjour@uppsalakvinnojour.se.

Vår jurist kan i vissa fall företräda kvinnor i rätten.

Vi företräder främst kvinnor som inte har egen ekonomisk möjlighet att betala för ett juridiskt ombud.

Behöver du mer stöd än enbart rådgivning?

Kontakta oss på info@uppsalakvinnojour.se.