Startsida

  • Välkommen till Uppsala kvinnojour!

    Behöver du stöd? Ring 018-10 10 49.

AKTUELLT

GOD GRANNE – Hjälp till att stoppa våld mot kvinnor och barn i hemmet

Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor och barn. Det är dags att hemmet blir en trygg och säker plats. Målsättningen är att ingen ska behöva vara rädd och hotad i sitt eget hem.

Som granne finns det mycket du kan göra! Besök www.godgranne.se för att ta reda på mer om hur du kan stötta kampen mot mäns våld mot kvinnor och barn i egenskap av granne.

Almedalsveckan: seminarium om Digital kvinnofrid

Digitalt våld och digitalt skydd: åtgärder och ansvar för digital kvinnofrid

Kunskapen om det digitala våldet och vilka åtgärder för digitalt skydd som kan vidtas är kraftigt varierande bland verksamheter som möter våldsutsatta, och information om IT- och informationssäkerhet lyser med sin frånvaro i utbildningsmaterial och föreskrifter.

Uppsala Kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor bedriver sedan 2019’s början projektet Digital kvinnofrid för att sprida kunskap om IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta, och vill med detta evenemang bjuda in till ett samtal för att diskutera åtgärder och ansvar. Hur kan myndigheter, ideell sektor och företag samverka för en bättre digital- och informationssäkerhet för våldsutsatta?

Medverkande:
Jan-O Olsson, Kriminalkommissarie/Verksamhetsutvecklare på Swedish Cybercrime Center, Nationella Operativa Avdelningen

Uppsala Kvinnojour

Sentor

När: 1/7 kl 14.30-15.30
Var: Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3, E-huset, sal E30

Heldagskonferens i samband med 25 november

I samband med Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor arrangerade Uppsala Kvinnojour en heldagskonferens om strypvåld och sekundär traumatisering. För mer information, besök 25november.se.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska

LÄMNA SIDAN NU!