Startsida

  • Vi stöttar dig

    Uppsala Kvinnojour ger stöd och skydd till dig som utsatts för olika former av våld, t.ex. våld i nära relation från av partner eller familjemedlem, eller sexuellt våld av en närstående eller obekant person.