Startsida

  • Uppsala Kvinnojour ger stöd till dig som utsatts för våld

    Vi ger stöd och skydd till dig som utsatts för olika former av våld, t.ex. våld i nära relation från en partner eller familjemedlem, eller sexuellt våld från en närstående eller obekant person.

    Vi ger stöd till dig som identifierar dig som kvinna eller har en ickebinär könsidentitet, oavsett sexuell läggning.

AKTUELLT

Juridikjouren är tillbaka!

Juridikjouren startar åter igen, efter ett längre uppehåll. Den är öppen på torsdagar ojämna veckor 18.00-21.00. Juridikjouren besvarar juridiska frågor från allmänheten och består av kvinnliga jurister eller juriststudenter. Du kan även boka in ett besök för juridisk rådgivning på plats. Gruppen handleds av jourens jurist. Ni får kontakt med juridikjouren via telefon på 018-10 10 49 eller per mejl till juridikjour@uppsalakvinnojour.se.

Klicka här för att läsa mer om juridikjouren.

TILLFÄLLIG PAUS FÖR NYA STÖDKONTAKTER

På grund av hög arbetsbelastning och långa väntetider kan Uppsala Kvinnojour inte ta emot nya kontakter just nu. Därför är vår telefonväxel för närvarande stängd och mejlsvar kan dröja.
Om du är i behov av stöd eller skydd hänvisar vi till:
Nexus, kommunens resurscenter: 018- 727 52 47
Kvinnofridslinjen: 020- 50 50 50
Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset: 018- 611 27 92
Kvinnobyrån, Uppsala Stadsmission: 018- 16 03 32, 073-397 60 30

LIVESÄNDNING 8 MARS

Varje år uppmärksammar Uppsala Kvinnojour den internationella kvinnodagen 8 mars, det här året ville vi tala om det dödliga våldet mot kvinnor. Dödligt våld är den mest extrema formen och yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor, ändå dödas en kvinna var tredje vecka i Sverige av en man de har eller tidigare har haft en relation. Uppsala Kvinnojour uppmärksammade ämnet under en livesändning 8 mars, som går att se i efterhand här: https://youtu.be/hWgmm1DWRzw

Medverkande i programmet var justitieminister Morgan Johansson, rådman Nils Pålbrant samt advokat Elisabeth Aronsson för att tala om våldet, lagstiftning och vilka förändringar som behövs.

Gåvor till minne av Maria Hagstedt

Uppsala Kvinnojour vill ge ett varmt tack för alla minnesgåvor till oss för att hedra minnet av Maria Hagstedt. Tillsammans gör vi skillnad.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska