Startsida

  • Välkommen till Uppsala kvinnojour!

    Behöver du stöd? Ring 018-10 10 49.

AKTUELLT

GOD GRANNE – Hjälp till att stoppa våld mot kvinnor och barn i hemmet

Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor och barn. Det är dags att hemmet blir en trygg och säker plats. Målsättningen är att ingen ska behöva vara rädd och hotad i sitt eget hem.

Som granne finns det mycket du kan göra! Besök www.godgranne.se för att ta reda på mer om hur du kan stötta kampen mot mäns våld mot kvinnor och barn i egenskap av granne.

Almedalsveckan: seminarium om Digital kvinnofrid

Digitalt våld och digitalt skydd: åtgärder och ansvar för digital kvinnofrid

Kunskapen om det digitala våldet och vilka åtgärder för digitalt skydd som kan vidtas är kraftigt varierande bland verksamheter som möter våldsutsatta, och information om IT- och informationssäkerhet lyser med sin frånvaro i utbildningsmaterial och föreskrifter.

Uppsala Kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor bedriver sedan 2019’s början projektet Digital kvinnofrid för att sprida kunskap om IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta, och vill med detta evenemang bjuda in till ett samtal för att diskutera åtgärder och ansvar. Hur kan myndigheter, ideell sektor och företag samverka för en bättre digital- och informationssäkerhet för våldsutsatta?

Medverkande:
Jan-O Olsson, Kriminalkommissarie/Verksamhetsutvecklare på Swedish Cybercrime Center, Nationella Operativa Avdelningen

Uppsala Kvinnojour

Sentor

När: 1/7 kl 14.30-15.30
Var: Campus Gotland, Huvudentré Cramérgatan 3, E-huset, sal E30

Heldagskonferens 25 november: Barnens bästa i vårdnadstvister?

I samband med Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor arrangerar Uppsala Kvinnojour traditionsenligt en heldagskonferens. I år har konferensen temat Gemensam vårdnad: barns bästa i vårdnadstvister?

Under konferensen undersöks nuvarande vårdnadslagstiftning, vilken hänsyn som tas till uppgifter om våld i vårdnadsutredningar, samt förståelsen av ”barnets bästa” i vårdnadstvister.

Medverkande är:

Annika Rejmer, forskare och rättssociolog. Rejmer har bland annat forskat om utredningar av vårdnadstvister.

Rebecca Berg, utredare vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (Mfof).

Women’s Legal Services South Australia (WLSSA). WLSSA arbetar med juridisk rådgivning, utbildning och opinionsbildning. Representanter från organisationen deltar vid konferensen för att redogöra för den australiensiska familjerättslagstifningens fördelar och nackdelar i vårdnadstvister.

Rebecca Lagh, advokat specialiserad på sexualbrott, våld i nära relation och brott mot barn. Lagh deltog som expert i SOU 2019:32: Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord, som föreslår straffbestämmelsen barnfridsbrott.

För mer information om konferensen och anmälan, besök www.25november.se.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska