Startsida

  • Välkommen till Uppsala kvinnojour!

    Behöver du stöd? Ring 018-10 10 49.

AKTUELLT

  • Telefon- och mailjour med anledning av covid-19

    Med anledning av covid-19 kommer Uppsala Kvinnojour inte att ta emot besök på kontoret under kommande veckor. Det är dock särskilt viktigt att vi kan erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor nu när många spenderar mer tid hemma. Vi vet att våldet ofta eskalerar under semester och sammanhängande ledighet, och när många nu är hemma i självkarantän riskerar situationen att förvärras för de kvinnor som lever med en våldsutövande partner.

    Uppsala Kvinnojour kommer därför att erbjuda stödsamtal via telefon och mail under den period då vi inte kan ta emot stödsökande på vårt kontor.

    Är du utsatt för våld, eller är orolig för någon i din närhet som du vet/misstänker är utsatt för våld? Ring oss på 018-10 10 49, eller skicka ett mail till info@uppsalakvinnojour.se.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska