Startsida

  • Välkommen till Uppsala kvinnojour!

    Behöver du stöd? Ring 018-10 10 49.

AKTUELLT

UPPSALA KVINNOJOUR FIRAR 40 ÅR

I år har det gått hela 40 år sedan Uppsala Kvinnojour bildades. Genom åren har  jourverksamheten varierat och sett olika ut, men vårt syfte och strävan har alltid varit detsamma: att skydda och stötta våldsutsatta kvinnor och barn, aldrig sluta kämpa för kvinnors rättigheter och arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

Att under alla dessa år ha kunnat hjälpa stödsökande kvinnor och barn ska självklart firas, samtidigt som vår målsättning är att vi en dag inte ska behöva finnas till. Vi arbetar aktivt varje dag för ett samhälle där mäns våld mot kvinnor inte längre ska existera.

DIGITAL KVINNOFRID VINNER PRIS

Uppsala Kvinnojours projekt om digital säkerhet och våldsutsatthet har tilldelats utmärkelsen “Årets initativ 2020”! Priset delas årligen ut av Forum – idéburna organisationer med social inriktning till ideella organisationer som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

En del av juryns motivering till utmärkelsen lyder: ”Digital kvinnofrid tilldelas utmärkelsen Årets initiativ 2020 för att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en svår samhällsutmaning. Digital kvinnofrid har stor potential att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och de personer de möter i sina verksamheter och därmed på ett konkret sätt kunna förebygga digitalt våld”.

Uppsala Kvinnojour är mycket glada och stolta över att få ta emot priset!

Klicka in på hemsidan www.digitalkvinnofrid.se för att läsa mer om vad projektet innebär. Där finns även utbildningsmaterialet “Digitalt våld i nära relationer” att beställa.

TELEFON-, VIDEO- OCH MAILJOUR UNDER PANDEMIN

Med anledning av covid-19 tar Uppsala Kvinnojour inte emot besök på kontoret just nu. Det är dock särskilt viktigt att vi kan erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor nu när många spenderar mer tid hemma. Vi vet att våldet ofta eskalerar under semester och sammanhängande ledighet, och när många nu är hemma i självkarantän riskerar situationen att förvärras för de kvinnor som lever med en våldsutövande partner.

Uppsala Kvinnojour kommer därför att erbjuda stödsamtal via telefon- och videosamtal samt mail under den period då vi inte kan ta emot stödsökande på vårt kontor. Under april, maj och första halvan av juni fanns vi även tillgängliga på sms, men smsjouren är nu stängd.

Är du utsatt för våld, eller är orolig för någon i din närhet som du vet/misstänker är utsatt för våld? Ring oss på 018-10 10 49, eller skicka ett mail till info@uppsalakvinnojour.se. Vi svarar i telefon på vardagar mellan 8.30-16.00. Om vi inte svarar eller om du ringer utanför telefontiden kan du lämna ett meddelande, så ringer vi upp dig så fort vi kan.

Kom ihåg att se till att bara du har kontroll över din telefon innan du mailar oss, och att den som utsätter dig för våld inte har tillgång till din molntjänst (t.ex. iCloud) eller mail. Det kan vara bra att byta lösenord till molntjänsten, samt byta lösenkod till telefonen.

LIVESÄNDNING 8 MARS

Varje år uppmärksammar Uppsala Kvinnojour den internationella kvinnodagen 8 mars, det här året ville vi tala om det dödliga våldet mot kvinnor. Dödligt våld är den mest extrema formen och yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor, ändå dödas en kvinna var tredje vecka i Sverige av en man de har eller tidigare har haft en relation. Uppsala Kvinnojour uppmärksammade ämnet under en livesändning 8 mars, som går att se i efterhand här: https://youtu.be/hWgmm1DWRzw

Medverkande i programmet var justitieminister Morgan Johansson, rådman Nils Pålbrant samt advokat Elisabeth Aronsson för att tala om våldet, lagstiftning och vilka förändringar som behövs.

Gåvor till minne av Maria Hagstedt

Uppsala Kvinnojour vill ge ett varmt tack för alla minnesgåvor till oss för att hedra minnet av Maria Hagstedt. Tillsammans gör vi skillnad.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska