Startsida

  • Uppsala Kvinnojour ger stöd till dig som utsatts för våld

    Vi ger stöd och skydd till dig som utsatts för olika former av våld, t.ex. våld i nära relation från en partner eller familjemedlem, eller sexuellt våld från en närstående eller obekant person.

    Vi ger stöd till dig som identifierar dig som kvinna eller har en ickebinär könsidentitet, oavsett sexuell läggning.

    Ring oss på 018-10 10 49 eller maila till info@uppsalakvinnojour.se. Vi lyssnar alltid på dig.

AKTUELLT

Pride 2021

Uppsala Kvinnojour firar Pride i samband med Stockholm Pride! Vecka 32 och 33 uppmärksammar vi hbtqi-personer situation och rättigheter, bland annat genom intervjuer med personer som på olika sätt arbetar för att förstärka och förbättra dessa. Klicka här för att läsa intervjuerna! 

Happy Pride!

TELEFON-, VIDEO- OCH MAILJOUR UNDER PANDEMIN

Med anledning av covid-19 tar Uppsala Kvinnojour inte emot besök på kontoret just nu. Det är dock särskilt viktigt att vi kan erbjuda stöd till våldsutsatta kvinnor nu när många spenderar mer tid hemma. Vi vet att våldet ofta eskalerar under semester och sammanhängande ledighet, och när många nu är hemma i självkarantän riskerar situationen att förvärras för de kvinnor som lever med en våldsutövande partner.

Uppsala Kvinnojour kommer därför att erbjuda stödsamtal via telefon- och videosamtal samt mail under den period då vi inte kan ta emot stödsökande på vårt kontor. Under april, maj och första halvan av juni fanns vi även tillgängliga på sms, men smsjouren är nu stängd.

Är du utsatt för våld, eller är orolig för någon i din närhet som du vet/misstänker är utsatt för våld? Ring oss på 018-10 10 49, eller skicka ett mail till info@uppsalakvinnojour.se. Vi svarar i telefon på vardagar mellan 8.30-16.00. Om vi inte svarar eller om du ringer utanför telefontiden kan du lämna ett meddelande, så ringer vi upp dig så fort vi kan.

Kom ihåg att se till att bara du har kontroll över din telefon innan du mailar oss, och att den som utsätter dig för våld inte har tillgång till din molntjänst (t.ex. iCloud) eller mail. Det kan vara bra att byta lösenord till molntjänsten, samt byta lösenkod till telefonen.

LIVESÄNDNING 8 MARS

Varje år uppmärksammar Uppsala Kvinnojour den internationella kvinnodagen 8 mars, det här året ville vi tala om det dödliga våldet mot kvinnor. Dödligt våld är den mest extrema formen och yttersta konsekvensen av mäns våld mot kvinnor, ändå dödas en kvinna var tredje vecka i Sverige av en man de har eller tidigare har haft en relation. Uppsala Kvinnojour uppmärksammade ämnet under en livesändning 8 mars, som går att se i efterhand här: https://youtu.be/hWgmm1DWRzw

Medverkande i programmet var justitieminister Morgan Johansson, rådman Nils Pålbrant samt advokat Elisabeth Aronsson för att tala om våldet, lagstiftning och vilka förändringar som behövs.

Gåvor till minne av Maria Hagstedt

Uppsala Kvinnojour vill ge ett varmt tack för alla minnesgåvor till oss för att hedra minnet av Maria Hagstedt. Tillsammans gör vi skillnad.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska