Startsida

  • Välkommen till Uppsala kvinnojour!

    Behöver du stöd? Ring 018-10 10 49.

AKTUELLT

GOD GRANNE – Hjälp till att stoppa våld mot kvinnor och barn i hemmet

Hemmet är den farligaste platsen för kvinnor och barn. Det är dags att hemmet blir en trygg och säker plats. Målsättningen är att ingen ska behöva vara rädd och hotad i sitt eget hem.

Som granne finns det mycket du kan göra! Besök www.godgranne.se för att ta reda på mer om hur du kan stötta kampen mot mäns våld mot kvinnor och barn i egenskap av granne.

IT- och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta

Modern teknik utgör ett hot mot våldsutsatta och de verksamheter som arbetar med stöd och skydd till dessa. Med hjälp av GPS, nätverksbaserad positionering och sociala medier kan telefoner och datorer läcka positionsdata och avslöja var du befinner dig.

Uppsala Kvinnojour och Sentor, experter på IT- och informationssäkerhet, anordnade en heldagskonferens om IT-och informationssäkerhet i arbetet med våldsutsatta den 4 februari. Konferensen var fullsatt och mycket uppskattad av deltagarna, som främst utgjordes av representanter från kvinnojourer, socialtjänst, juridikbyråer och HVB-hem/privata skyddade boenden. Samarbetet mellan Uppsala Kvinnojour och Sentor fortsätter, och vi planerar fler utbildningstillfällen framöver.

Heldagskonferens i samband med 25 november

I samband med Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor arrangerade Uppsala Kvinnojour en heldagskonferens om strypvåld och sekundär traumatisering. För mer information, besök 25november.se.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska

LÄMNA SIDAN NU!