Under de senaste åren har vi på Uppsala Kvinnojour haft otillräcklig finansiering för att täcka verksamhetens faktiska kostnader och möta det ständigt ökade behovet av stöd från våldsutsatta kvinnor och barn i Uppsala. När beskedet om bidrag från Uppsala kommun nu kommit är vi mycket oroliga, över 2 miljoner kronor saknas.

Långsiktig och stabil finansiering för jourer är något vi tillsammans med andra kvinno-och tjejjourer kämpat för under flera år, men utan större framgångar. För oss börjar situationen nu bli ohållbar och vi känner nu stor oro över att kunna bedriva en välfungerande och professionell verksamhet kommande år.

Senast under Riksdagens öppnande 2023 menade regeringen att mäns våld mot kvinnor ska bekämpas med samhällets fulla kraft. I sitt tal lyfte statsministern kvinno-och tjejjourernas viktiga insatser och menar att deras verksamhet måste uppmärksammas och stärkas.

De senaste tre åren har antalet stödsökande hos oss på Uppsala Kvinnojour ökat från 217 till 463, vilket är över en dubblering.

Men trots att politiker offentligt verkar enade om att mäns våld mot kvinnor ska bekämpas och att kvinnojourerna har en nyckelroll, har vi på Uppsala Kvinnojour de senaste åren levt på sparade medel. Detta för att kunna täcka jourens verkliga kostnader, kunna arbeta med våldsförebyggande insatser, men inte minst för att kunna möta det ständigt ökande behovet av stöd från våldsutsatta kvinnor. Vi har i flera år blivit tvungna att stänga jourtelefonen i perioder, för att det saknas resurser att ta emot fler våldsutsatta kvinnor och barn.

För att kunna driva en välfungerande verksamhet och möta behoven anställde vi under sensommaren 2023 två till personer, och för första gången på flera år behövde jourtelefonen inte stängas över jul. Sedan dess har vi haft 7 heltidsanställda och 1 deltidsanställd vilket visat sig vara vad som behövs för att kunna driva en fungerande verksamhet. Vi sökte därför om medel för att kunna behålla dessa tjänster under 2024.

När beskedet om bidrag från Uppsala kommun nu kommit känner vi stor oro. Det handlar inte enbart om mindre pengar än förra året, över 2 miljoner kronor saknas för att vi ska kunna möta verksamhetens behov. Bidraget räcker inte till ens en tredjedel av antalet anställda verksamheten behöver.

Vi ställer därför frågan till Uppsala kommun och lokalpolitiker: Vill ni inte ha en fungerande kvinnojour i kommunen?