HemMäns våld mot kvinnorHur ser våldet ut?

Hur ser våldet ut?

Olika typer av våld

  • Psykiskt våld – Psykiskt våld kan vara olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som successivt leder till att en person bryts ned psykiskt. Det psykiska våldet kan även innebära att hot riktas mot husdjur, barn eller andra personer som står den utsatta personen nära.
  • Fysiskt våld – Fysiskt våld är inte bara slag eller sparkar mot en annan person utan även att knuffas, hålla fast någon, dra någon i håret eller ta strypgrepp. Sammanfattningsvis kan sägas att fysiskt våld är allt våld som sker med kroppen eller ett redskap och som får fysiska konsekvenser för den som utsätts.
  • Sexuellt våld – Sexuellt våld är alla sexuella handlingar som inte är frivilliga. Det kan handla om att röra i någon på ett sexuellt sätt, att ha sex med någon, att fotografera eller filma någon som är naken eller ha sex eller att tvinga en annan person att titta på porr. Sexuellt våld är även när en kvinna i en relation inte själv får bestämma när, hur och var hon ska ha sex. Det behöver inte förekomma fysiskt våld för att en handling ska kunna betraktas som sexuellt våld.
  • Ekonomiskt våld – Ekonomiskt våld är kontroll och makt som utövas genom ekonomi. Om din partner gömmer undan pengar eller inte tillåter dig att ha egna pengar, är det ekonomiskt våld. Om din partner förstör din egendom, tar lån eller köper saker på avbetalning i ditt namn och därmed skuldsätter dig är det också ekonomiskt våld.
  • Spirituellt våld – Spirituellt våld är våld som motiveras av religion eller tro. Spirituellt våld är också när en persons tro används för att kontrollera, dominera och manipulera personen. Ett exempel på spirituellt våld är när ens partner uttrycker att den har rätt att använda våld för att det står i bibeln, koranen eller en annan helig skrift.