HemMäns våld mot kvinnorVarningssignaler

Varningssignaler

Våld kan se ut på många sätt

Våld kan se ut på många olika sätt, och det är inte ovanligt att våldet efterföljs av mycket kärlek. Många av de kvinnor vi möter berättar även om stor kärlek och passion i början av relationen.

Att du inte känner igen just dessa varningssignaler betyder inte att du inte är utsatt för våld av din partner.

Exempel på varningssignaler

  • Din partner är angelägen om att snabbt etablera en relation.
  • Din partner är svartsjuk och kontrollerande mot dig.
  • Din partner håller dig vaken eller väcker dig under natten.
  • Din partner kontrollerar hur du använder dina pengar eller gömmer undan gemensamma pengar.
  • Din partner isolerar dig från dina vänner och din familj.
  • Din partner hotar att avslöja negativ eller känslig information om dig till personer i din närhet.
  • Din partner har sönder din egendom och/eller skadar ditt husdjur, eller hotar om att göra detta.
  • Din partner har plötsliga humörsvängningar, skriker och kallar dig för nedsättande ord.
  • Din partner hotar med våld.