Uppsala Kvinnojour, Stadsmissionen- Kvinnobyrån och Uppsala tjej-och transjour kräver att polisen i Uppsala tar sitt ansvar för att säkerställa rättssäkerheten för våldsutsatta tjejer och kvinnor.

Långa väntetider…

En morgon i mars 2023 går en kvinna till polisen i Uppsala. Hon vill lämna en anmälan om grov kvinnofridskränkning efter att ha varit utsatt för våld i sin relation under en längre tid. När hon kommer fram blir hon nekad att lämna en anmälan, anledningen? Polisen tar bara emot anmälan om brott mellan klockan 12:00–16:00 på vardagar. Detta gör att vi både polisanmäler och JO-anmäler polisen och att polisen tillslut ändrar öppettiderna för att anmäla brott är under hela polisens öppettider.

Samtidigt har Uppsala Kvinnojour, Stadsmissionen- Kvinnobyrån och Uppsala tjej- och transjour uppmärksammat att våldsutsatta tjejer och kvinnor får vänta långa perioder på att bli kallade på ett första förhör eller få en handläggare hos polisen efter de lämnat in en polisanmälan. Kvinnor och tjejer berättar hur de får vänta upp till 8 månader innan polisen kontaktar dem. För en kvinna tog förundersökningen så lång tid att den lades ner, för att brottet hann bli preskriberat.

Stora konsekvenser…

Polisen själva menar att de vill lagföra fler förövare, men mörkertalet är stort och förundersökningar läggs ofta ner för att den utsatta inte längre orkar medverka. Studier och rapporter bekräftar detta, bara ungefär en fjärdedel av alla som utsätts för mäns våld mot kvinnor polisanmäler och av de anmälda är det enbart 21 procent av förövarna som åtalas.

Det blir då anmärkningsvärt att polisen inte gör det enklare utan svårare för våldsutsatta att anmäla. Våldsutsatta kvinnor och tjejer kan inte alltid komma ifrån sina förövare vid specifika tider. Det krävs också mycket mod och kraft för att polisanmäla, som kan ta lång tid för en våldsutsatt att samla på sig. Blir de då nekade att göra en anmälan för att de kommit vid fel tidpunkt, trots att polisstationen är öppen, finns risken att de aldrig kommer tillbaka. Därför ser vi del som en viktig delvinst för kvinnors rättssäkerhet att polisen ändrat öppettiderna för att göra en anmälan.

Om en kvinna eller tjej väl anmäler, är det oacceptabelt att det tar över ett halvår innan polisen kontaktar henne. Många gånger är det inte en främling som har utsatt henne för brott. Det skapar en stor rädsla att gå runt och veta att hon polisanmält och att förövaren kommer få reda på det, men hon vet inte när. Att få vänta flera månader blir då psykisk tortyr. Det är dessutom ofta avgörande att kvinnor och tjejer medverkar i en förundersökning för att förövaren ska kunna åtalas och dömas. Behöver hon vänta långa perioder kommer hon i många fall att tappa motivationen, modet att medverka, vilket leder till att förundersökningar läggs ner och förövarna aldrig blir lagförda.

Att neka kvinnor och tjejer att anmäla sina förövare eller att låta dem vänta långa perioder har ett starkt signalvärde för våldsutsatta: det du blir utsatt för är inte så allvarligt och därför inte prioriterat. Det är uppenbart att polisen misslyckas med att säkerställa rättssäkerheten för våldsutsatta, att lagföra förövare och ge våldsutsatta kvinnor upprättelse.

Skriv under vår namninsamling!

Vi kräver att polisen tar sitt ansvar för att säkerställa rättssäkerheten för våldsutsatta genom att:

• Ändra öppettiderna för anmälningsupptagning. Brott ska gå att anmäla under hela polisstationens öppettider (MÅL UPPNÅTT).
• Hantera våldsutsattas anmälningar och ärenden skyndsamt. Detta för att säkerställa rättssäkerheten och öka sannolikheten för att förövare blir lagförda.

Skriv under och dela vår namninsamling, tillsammans gör vi skillnad!