Vad kvinnojouren betytt och betyder för mig..

Trygghet, den största tryggheten i mitt liv någonsin. En livlina, någon som villkorslöst finns där för att stötta, ge svar, lyssna och bara finnas där för mig när det var som svårast i livet. Någon man alltid kan lita på, som alltid ställer upp när ingen annan finns där.

Jag har fått så mycket hjälp på olika sätt som jag inte fått från några myndigheter tillsammans. De gör inte bara en specifik insats utan finns där och följer med en på sin resa och är spindeln i nätet. Att få stöttning av kvinnojouren från första kontakt, under våldet, vid uppbrottet, under tiden på skyddat boende, genom rättsprocesser med förhör, förhandlingar och rättegångar, genom gråt och panikattacker.

Att kunna få hjälp att strukturera upp vardagen, följa med på läkarbesök och myndighetskontakter och inte minst genom de tuffa eftervåldprocessen. Att få stöd så länge man själv behöver.

Finns inga ord som kan beskriva min tacksamhet och min glädje över att ha fått sån underbar hjälp som jag inte kunde ha fått någon annanstans, guld värt för mig. Helhetssyn, medmänsklighet, kompetens och empati var det jag behövde och kvinnojouren var de som kunde erbjuda allt på ett ställe.

Kvinnofridshjältar i mina ögon. Utan er hade jag inte varit den jag är. Ni gav mig styrkan när jag inte själv kunde finna den. En hjälpande hand för att komma vidare, få känna sig mindre ensam och att tillsammans både få skratta och gråta.

Det har betytt mycket för mig att ha fått möjligheten att få komma i kontakt med andra i liknade situationer såsom gruppsamtal där man fått förstå att man inte är ensam i detta. Att de inte är normalt att bli utsatt för de vi blivit, att de inte är oss det är fel på. Att få utbyta tips, vara omgiven och ha en gemenskap för att bli starkare tillsammans. Att finna tröst, mening och ett socialt sammanhang. Att få bryta tystnaden och våga ta plats, våga synas, höras och åter lära känna sig själv, vem är jag utan våldet?

Kvinnojouren är för mig min familj, en värme jag inte tidigare upplevt och något jag aldrig kommer att glömma. En del av mig jag inte vill vara utan. Utan kvinnojouren hade livet varit så mycket svårare, ensamt och förvirrat.

Att ha fått saker och ting förklarat, både hur olika människor fungerar, samhället men framförallt hjärnan och hur känslor och tankar kan påverka. Jag är så glad att jag fått möjligheten att lära mig för att förstå varför jag varit utsatt, och varför jag känner som jag känner, och hur jag kan arbeta med mig själv för att må bättre. Denna typ av förklaringar har jag inte fått någon annanstans, varken hos läkare, myndigheter eller diverse sjukvårdskontakter. Långsiktig hjälp som är på mina egna villkor och inte bara enstaka insatser eller samtal.

Kvinnojouren har betytt för mig att jag fått stöttning i att leva ett liv fritt från våld. Inte bara rent fysiskt utan även psykiskt, och det har inkluderat flera personer i min familj som fått en stöttande hand genom livet när det varit som tyngst.

Kvinnojouren har fått mig att återfå hoppet om att leva mitt liv på mina villkor och att jag kan mer än vad jag trott. Hjälpt mig att återskapa min självkänsla och självbild.

Ni har fått mig att inse att jag har kontroll och makt över mitt eget liv.

Mvh Sofia*
*kvinnan heter egentligen någonting annat.