HemStöd vår verksamhetEngagera dig!

Engagera dig!

Bli stödmedlem i Uppsala Kvinnojour

Att vara engagerad i Uppsala Kvinnojour

För att bli aktiv medlem och arbeta ideellt i Uppsala kvinnojour behöver du gå vår grundutbildning som ges en gång per år. Utbildningen startar i slutet av januari och kostar 450 kr. I avgiften ingår medlemsavgiften för innevarande år. Utbildningen hålls under fem på varandra följande lördagar och närvaro är obligatorisk vid samtliga tillfällen.

Under grundutbildningen berörs olika teman så som mäns våld mot kvinnor, normaliseringsprocessen, att göra kön, sexuellt våld, barn som upplevt våld, våld mot särskilt sårbara grupper och juridik.

Som aktiv medlem i jouren deltar du i någon av följande grupper:

  • Boendegruppen: Som medlem i boendegruppen är du boendestödjare till de kvinnor och barn som bor i våra skyddade boenden. Att vara boendestödjare innebär att du träffar kvinnan och barnen för att göra olika aktiviteter som exempelvis gå och fika, gå på bio eller ta en promenad. Gruppen handleds av  en av våra kvinnofridsrådgivare.
  • Aktivitetsgruppen: Medlemmarna i aktivitetsgruppen är arbetar med jourens utåtriktade arbete. Det innebär att de planerar och genomför de event som vi deltar vid, exempelvis under 8 mars, Kulturnatten och 25 november. Aktivitetsgruppen ser också till att information om vår verksamhet finns tillgänglig runt om i Uppsala. Gruppen handleds av vår samordnare.
  • Juridikjouren: Juridikjouren består av juriststudenter eller jurister som har läst minst termin fyra på juristprogrammet och identifierar sig som kvinnor. Varannan vecka bemannar de vår juridikjour och besvarar de juridiska frågor som kommer in via telefon och mejl. Frågorna berör framför allt våld och familjerätt. Gruppen handleds av jourens jurist.

Anmäl dig till nästa grundutbildning

Jag vill anmäla mig till nästa grundutbildning

7 + 5 =