Vi söker studiedeltagare

Vi söker studiedeltagare

Är du kvinna och har blivit utsatt för våld* av en partner? Behöver du stöd för att bryta dig loss från våldets påverkan och hitta tillbaka till dig själv? *Våld inkluderar bl.a. kontroll, hot, kränkningar, manipulation, fysiska övergrepp, och sexuella handlingar mot...