Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. WHO, Världshälsoorganisationen, uppskattar att mellan 30 och 60% av alla världens kvinnor någon gång under sin livstid har utsatts för fysiska och/eller sexuella övergrepp.

I Sverige rapporterar BRÅ följande statistik:

  • År 2017 anmäldes 1700 fall av grov kvinnofridskränkning, nästan fem fall per dag.
  • Runt 17 kvinnor dödas varje år av en man de har eller har haft en relation med.
  • En kvinna våldtas i snitt var 45:e minut.
  • En kvinna misshandlas i snitt var 20:e minut.