Konferens: Bostadsituationen för våldsutsatta kvinnor

Konferens: Bostadsituationen för våldsutsatta kvinnor

Välkomna på konferens den 10 oktober! Ett tryggt och stabilt hem är ofta avgörande för att lämna en våldsam relation eller ta sig vidare från skyddat boende. Trots det har många våldsutsatta svårt at få boende på den ordinarie bostadsmarknaden och får lite stöd av...