Vilka är vi?

 • Uppsala Kvinnojours värdegrund

  Uppsala Kvinnojour är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell feministisk förening som arbetar fristående från statliga och kommunala myndigheter.

  Vi verkar för kvinnors ökade rättigheter i samhället, mot kvinnoförtryck i alla dess former och för att skapa en medvetenhet om kvinnors specifika utsatthet. Vi tror på alla människors lika värde.

  Vi hjälper kvinnor och barn som blir eller blivit utsatta för någon form utav våld eller som av annan anledning vil ha hjälp eller stöd av en kvinna. Vår verksamhet baseras på den feministiska grundsynen att kvinnor kan ge varandra styrka genom att ta del av varandras erfarenheter och kompetens i ett systerskap. Vi tror att vi får den styrkan genom att förstå att kvinnors utsatthet är ett strukturellt fenomen som är ett samhällsproblem, vilket många kvinnor erfarit.

  Uppsala Kvinnojour arbetar förebyggande genom att aktivt sprida kunskap till allmänheten om att kvinnors utsatthet är strukturell i hela samhället.

Vilka är vi?

Uppsala kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och fristående från myndigheter. Uppsala kvinnojour har funnits i Uppsala sedan 1981. Vi arbetar utifrån en feministisk grundsyn, och vår målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter och mot kvinnoförtryck i alla former.

Uppsala kvinnojour drivs till största delen med föreningsbidrag från Uppsala kommun, socialstyrelsen, stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet.

I styrelsen sitter 5-7 kvinnliga ledamöter. Föreningen har ca 35 ideella medlemmar som arbetar aktivt inom jouren och i dagsläget sex anställda som arbetar främst dagtid. Samtliga anställda har specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

 • Susann

  Verksamhetsansvarig & kvinnofridsrådgivare

 • Marie

  Jurist & kvinnofridsrådgivare

 • Annika

  Kvinnofridsrådgivare

 • Annika

  Kvinnofridsrådgivare

 • Amanda

  Informatör

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska