Vilka är vi?

Uppsala kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och fristående från myndigheter. Uppsala kvinnojour har funnits i Uppsala sedan 1981. Vi arbetar utifrån en feministisk grundsyn, och vår målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter och mot kvinnoförtryck i alla former.

Uppsala kvinnojour drivs till största delen med föreningsbidrag från Uppsala kommun, socialstyrelsen, stiftelser och fonder. Vi får även medel från enskilda donationer som bidrar till vår verksamhet.

I styrelsen sitter 5-7 kvinnliga ledamöter . Föreningen har ca 35 ideella medlemmar som arbetar aktivt inom jouren och fyra anställda som arbetar främst dagtid. Samtliga anställda har specifik kompetens om mäns våld mot kvinnor. 

 • Susann

  Verksamhetsansvarig & kvinnofridsrådgivare

 • Marie

  Jurist & kvinnofridsrådgivare

 • Cecilia

  Informatör & administratör

 • Annika

  Kvinnofridsrådgivare

 • Annika

  Kvinnofridsrådgivare

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska