Är du kvinna och har blivit utsatt för våld* av en partner? Behöver du stöd för att bryta dig loss från våldets påverkan och hitta tillbaka till dig själv?
*Våld inkluderar bl.a. kontroll, hot, kränkningar, manipulation, fysiska övergrepp, och sexuella handlingar mot din vilja eller utan ditt samtycke.

Vill du delta i en studie som genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Uppsala kvinnojour? Studien utvärderar ett program med olika övningar avsedda att hjälpa kvinnor att gå vidare från och utvecklas positivt efter en våldsam nära relation. Övningarna genomförs under gruppträffar ledda av kvinnofridsrådgivare vid Uppsala kvinnojour samt som hemuppgifter, under 12 veckor.

För att kunna delta ska du vara kvinna och över 18 år, ha utsatts för våld i en partnerrelation, ha lämnat relationen, och fortfarande känna dig påverkad i ditt mående eller ditt vardagsliv av det du varit med om. Som deltagare har du bara direktkontakt med de kvinnor och kvinnofridsrådgivare som medverkar i studien. Din identitet avslöjas inte för forskarna eller för någon utomstående.

Kontakta Uppsala kvinnojour, så berättar vi mer: forskarstudien@uppsalakvinnojour.se

Studien ingår i projektet Kraft att gå vidare. Forskningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten
(dnr. 2022-02099-01).