Följande gåvogivare har bidragit med 1000 kr eller mer: