Följande gåvogivare har bidragit med 1 000 kr eller mer under 2019