Vi erbjuder stöd för dig som har blivit utsatt för våld

Uppsala kvinnojour ger stöd till dig som identifierar dig som kvinna, tjej eller ickebinär, och som har blivit utsatt för någon typ av våld. Det gäller oavsett om våldet förekommit i en heterosexuell relation, en samkönad relation eller utövats av en partner, anhörig eller någon annan person.

Uppsala Kvinnojour arbetar enligt Response Based Practice, KBT och MI. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal via telefon, mejl eller inbokade besök. Vi erbjuder även juridisk rådgivning. Vid behov kan vi följa med som stöd till socialtjänsten, polisen, sjukvården, tingsrätten m. fl. Uppsala kvinnojour har personal som är utbildad i Trappanmodellen och kan därmed erbjuda samtal för barns som utsatts för, bevittnat eller upplevt våld i hemmet.

Vi för inte journal och du kan vara anonym när du kontaktar oss. När socialtjänsten placerar en kvinna samt eventuella barn i vårt skyddade boende för vi dock journal enligt socialtjänstlagen.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska