Juridisk rådgivning från juriststudenter

Uppsala kvinnojours Juridikjour är tillgänglig på torsdagar jämna veckor 18.00-21.00. Juridikjouren besvarar juridiska frågor från allmänheten och består av juridikstuderande kvinnor. Kvinnor kan även boka in ett besök för juridisk rådgivning på plats. Gruppen handleds av jourens jurist.

Ni får kontakt med juridikjouren via telefon på 018-10 10 49 eller per mejl till juridikjour@uppsalakvinnojour.se.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska