Juridisk rådgivning

Har du blivit utsatt för våld och vill göra en polisanmälan, eller behöver du råd i frågor om bodelning, skilsmässa eller vårdnad, boende och umgänge? Då kan du få juridiskt stöd från Juridikjouren!

Juridikjouren är öppen på torsdagar ojämna veckor 18.00-21.00. Juridikjouren besvarar juridiska frågor från allmänheten och består av kvinnliga jurister eller juriststudenter. Du kan även boka in ett besök för juridisk rådgivning på plats. Gruppen handleds av jourens jurist.

Ni får kontakt med juridikjouren via telefon på 018-10 10 49 eller per mejl till juridikjour@uppsalakvinnojour.se.

Vår jurist kan i vissa fall företräda kvinnor i rätten. Vi företräder främst kvinnor som inte har egen ekonomisk möjlighet att betala för ett juridiskt ombud. Behöver du mer stöd än enbart rådgivning? Kontakta oss på info@uppsalakvinnojour.se.

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska