Uppsala Kvinnojour erbjuder kostnadsfria föreläsningar och studiebesök för arbetsplatser, skolor, förskolor, myndigheter, föreningar m.m. Varje föreläsning skräddarsys efter era särskilda behov och de frågeställningar ni möter, och kan beröra olika ämnen som är relaterade till mäns våld mot kvinnor, feminism och jämställdhet. Exempel på teman är:
  • Våld i nära relationer
  • Juridik
  • Pornografi & Prostitution
  • Hedersrelaterat våld och förtryck
  • Våld mot särskilt sårbara grupper (LHBTQ-personer, kvinnor med funktionsnedsättning, äldre kvinnor, unga kvinnor, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor i missbruk)

Vill du boka en föreläsning? Använd formuläret på denna sida eller ring oss på 018-10 10 49.

Boka en föreläsning eller ett studiebesök

This post is also available in: Engelska Spanska Arabiska Persiska