Att vara aktiv medlem i Uppsala kvinnojour

För att bli aktiv medlem och arbeta ideellt i Uppsala kvinnojour behöver du gå vår grundutbildning. Grundutbildningen ges en gång per år, med start i slutet av september och kostar 450:-. I avgiften ingår medlemsavgiften för innevarande år. Utbildningen hålls under fem på varandra följande lördagar och närvaro är obligatorisk vid samtliga tillfällen. Under grundutbildningen berörs olika teman så som mäns våld mot kvinnor, normaliseringsprocessen, att göra kön, sexuellt våld, barns utsatthet, incest, våld mot särskilt utsatta grupper och juridik.

Som aktiv medlem i jouren deltar du i någon av följande grupper:

  • Boendegruppen: Som medlem i boendegruppen är du boendestödjare till de kvinnor och barn som bor i våra skyddade boenden. Att vara boendestödjare innebär att du träffar kvinnan och barnen för att göra olika aktiviteter som exempelvis gå och fika, gå på bio eller ta en promenad. Gruppen handleds av  en av våra kvinnofridsrådgivare.
  • Aktivitetsgruppen: Medlemmarna i aktivitetsgruppen är ansvariga för jourens utåtriktade arbete. Det innebär att de planerar och genomför de event som vi deltar vid, exempelvis under 8 mars, Kulturnatten och 25 november. Aktivitetsgruppen är också ansvarig för att se till att information om vår verksamhet finns tillgänglig runt om i Uppsala. Gruppen handleds av vår informatör.
  • Juridikjouren: Juridikjouren består av kvinnliga juriststudenter som har läst minst termin fyra på juristprogrammet. De är ansvariga för att varannan torsdag 18.00-21.00 bemanna vår juridikjour och besvara de juridiska frågor som kommer in via telefon och mejl. Frågorna berör framför allt våld och familjerätt. Gruppen handleds av jourens jurist.

Anmälan till 2019 års grundutbildning är stängd. Om du är intresserad av att delta vid 2020 års grundutbildning är du välkommen att lämna intresse via formuläret på denna sida!

Intresseanmälan grundutbildningen