ما که هستیم؟

کشیک زنان اوپسالا یک انجمن داوطلبانه و غیر وابسته به احزاب سیاسی و مذهبی و مستقل از ادارات دولتی است. کشیک زنان اوپسالا از سال 1981 در اوپسالا فعالیت داشته است. ما بر مبنای دیدگاه اصلی فمینیستی کار می کنیم و هدف ما ترویج حق و حقوق زنان و دختران و مقابله در برابر هر گونه ظلم و ستم علیه زنان است.

کشیک زنان اوپسالا تا حد زیادی با کمک هزینه انجمنی از کمون اوپسالا، شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی، بنیادها و صندوق های مالی اداره می شود. ما از نیکوکاران شخصی نیز اعانه دریافت می کنیم که به سازمان تشکیلاتی ما کمک می کند.

هیئت مدیره انجمن دارای 5 تا7 نفر عضو زن است. انجمن حدود 35 عضو داوطلب دارد که فعالانه در کشیک کار می کنند و چهار نفر کارکنان استخدامی دارد که عمدتا در اوقات روز کار می کنند. همه کارکنان در زمینه خشونت مردان علیه زنان دارای صلاحیت تخصصی هستند.

 • سوسن

  مسئول تشکیلات و مشاور آسایش زنان

 • ماری

  حقوقدان و مشاور آسایش زنان

 • آماندا

  اطلاع رسان و مدیر اداری

 • آنیکا

  مشاور آسایش زنان

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic