کشیک زنان اوپسالا سخنرانی ها و بازدیدهای علمی رایگان برای اماکن کاری، مدارس، کودکستانها،ادارات دولتی، انجمن ها و غیره برگزار می کند. هر سخنرانی متناسب با نیازهای خاص شما و مسائلی که با آنها روبرو هستید تدوین شده و می تواند موضوعات مختلف مربوط به خشونت مردان علیه زنان، فمینیسم و برابری. زن و مرد را در بر بگیرد. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از:

مذاکره با کتاب رایگان و بازدید از کارگاه های آموزشی

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic