خشونت چقدر عادی است؟

خشونت مردان علیه زنان حاضر در سراسر جهان و در همه فرهنگ ها وجود دارد. این امروزه بعنوان یک مسئله اجتماعی جهانی و نقض حقوق بشر تلقی می شود. سازمان جهانی بهداشت تخمین می زند که بین 30 تا 60 درصد از زنان جهان یک مرتبه در طول عمر خود در معرض تعرض جسمی و/یا جنسی قرار گرفته اند.

شورای قربانیان جرائم در سوئد آمار زیر را گزارش می دهد:

سال 2017 تعداد 1700 فقره نقض آسایش زنان، تقریبا پنج مورد در هر روز گزارش شده است.

هر ساله حدود 14 تا 17 زنان توسط مردانی که با آنها رابطه داشته یا دارند، کشته می شوند.

98 درصد از مظنونان به جرائم جنسی، مرد هستند.

سال 2017 تعداد 22000 فقره جرائم جنسی گزارش شد که 7370 فقره از آنها تجاوز به عنف بود.

This post is also available in: Swedish English Spanish Arabic