Vilka är vi

Uppsala kvinnojour tar emot kvinnor som blivit utsatta för någon typ av våld från en man eller partner såsom psykisk misshandel, fysisk misshandel, sexuell misshandel eller ekonomiskt våld.

Uppsala kvinnojour är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden och fristående från myndigheter. Vi har verkat i Uppsala i över 30 år. Vi arbetar utifrån en feministisk grundsyn och för att synliggöra och motverka den manliga överordningen som är inbyggd i samhället.

Vår målsättning är att verka för kvinnors och tjejers rättigheter och mot kvinnoförtryck i alla former. Vår verksamhet grundas på synen att vi kvinnor och tjejer kan ge varandra styrka genom att ta del av varandras erfarenheter.