Vi erbjuder stöd för dig som har blivit utsatt för våld

Uppsala kvinnojour tar emot kvinnor och tjejer som blivit utsatta för någon typ av våld. Det gäller oavsett om våldet förekommit i en heterosexuell relation, en samkönad relation eller utövats av en anhörig eller någon annan person. Vi erbjuder kostnadsfria stödsamtal via telefon, mejl eller inbokade besök. Förutom stödsamtal erbjuder vi juridisk rådgivning och är ombud i domstol. Vid behov kan vi följa med som stöd till socialtjänsten, polisen, sjukvården, tingsrätten m. fl. Det är bra om vi hinner träffas på samtal hos oss någon gång innan det medföljande stödet. Uppsala kvinnojour har personal som är utbildad i Trappan och kan därför erbjuda barnsamtal för barns som utsatts för eller bevittnat våld i hemmet.

Vi för inte journal och du kan vara anonym när du kontaktar oss. När socialtjänsten placerar en kvinna samt eventuella barn i vårt skyddade boende för vi dock journal enligt socialtjänstlagen.