Några tips till dig som är utsatt för våld

 • Skriv anteckningar

  Anteckna i din kalender eller dagbok när du blir utsatt för våld. Det är viktigt att du skriver ned när våldet sker och vad som händer. Anteckningarna är bra att ha om du i framtiden vill polisanmäla. Det är viktigt att du förvarar dina anteckningar på en säker plats där din partner inte kan hitta dem.

 • Fotografera

  Ta bilder på de skador du får om du blir utsatt för fysiskt våld. Se gärna till att ha till exempel dagens tidning på samma bild så att det bekräftas vilket datum du tar bilden. Om någon annan kan ta bilderna är det bra, då kan den personen även se skadorna och eventuellt vittna i framtiden.

 • Uppsök läkare

  Uppsök läkare om du har fysiska skador. Låt läkaren dokumentera de skador du har.

 • Berätta för någon

  Berätta för någon du litar på om hur du har det i din relation. Om du inte har någon du vågar berätta för är du välkommen att ringa till oss. Vi lyssnar alltid.