Mäns våld mot kvinnor

Att män utsätter kvinnor för våld är mycket vanligare än de flesta tror. Det förekommer i alla åldrar, samhällsklasser, bostadsområden och yrkesgrupper.

Mäns våld mot kvinnor är en process som ofta börjar med anpassning och isolering. Så småningom börjar mannen hota och ta till våld, och kvinnan tvingas anpassa sig ytterligare för att inte bli utsatt för mer våld.

Många kvinnor törs inte lämna mannen eftersom han då hotar att döda henne eller ta deras gemensamma barn ifrån henne.

Denna anpassning kallas normaliseringsprocessen som är en modell som förklarar hur det psykiska och det fysiska våldet gradvis trappas upp – samtidigt som kvinnan sakta bryts ner.