Juridisk rådgivning från juriststudenter

Uppsala kvinnojour har en juridikjour som är tillgänglig på torsdagar ojämna veckor 18.00-21.00. Juridikjouren besvarar juridiska frågor från allmänheten och består av juridikstuderande kvinnor. Kvinnor kan även boka in ett besök för juridisk rådgivning på plats. Gruppen handleds av jourens jurist.

Ni får kontakt med juridikjouren via telefon på 018-10 10 49 eller per mejl till juridikjouren@uppsalakvinnojour.se. Observera att juridikjouren just nu har sommaruppehåll och är åter i september.