Mäns våld mot kvinnor kan se olika ut

Vi på Uppsala kvinnojour brukar tala om fem olika former av våld. Att du inte känner igen just det som står på den här sidan behöver inte betyda att det du blivit utsatt för inte är våld. Våld kan se olika ut och ta sig uttryck på många olika sätt.

Psykiskt våld – Psykiskt våld kan vara olika typer av verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll som succesivt leder till att en person bryts ned psykiskt. Det psykiska våldet kan även innebära att hot riktas mot husdjur, barn eller andra personer som står den utsatta personen nära.

Fysiskt våld – Fysiskt våld är inte bara slag eller sparkar mot en annan person utan även att hålla fast någon, dra någon i håret, ta strypgrepp på någon eller knuffas. Sammanfattningsvis kan sägas att fysiskt våld är allt våld som sker med kroppen eller ett redskap och som får fysiska konsekvenser för den som utsätts.

Sexuellt våld – Sexuellt våld är alla sexuella handlingar som inte är frivilliga. Det kan handla om att röra i någon på ett sexuellt sätt, att ha sex med någon, att fotografera eller filma någon som är naken eller ha sex eller att tvinga en annan person att titta på porr. Sexuellt våld är även när en kvinna i en relation inte själv får bestämma när, hur och var hon ska ha sex. Det behöver inte förekomma fysiskt våld för att en handling ska kunna betraktas som sexuellt våld.

Ekonomiskt våld – Ekonomiskt våld kan komma till uttryck på många olika sätt. Det kan handla om att ens partner gömmer undan pengar eller att en person inte tillåts ha egna pengar. Om din partner tar lån eller köper saker på avbetalning i ditt namn och skuldsätter dig är det också ekonomiskt våld.

Spirituellt våld – Spirituellt våld är ett begrepp vi på Uppsala kvinnojour använder för att beskriva en form av våld som motiveras av religion. Ett exempel på spirituellt våld är när ens partner uttrycker att hen har rätt att använda våld för att det står i bibeln, koranen eller en annan helig skrift.