Vi kommer gärna ut och föreläser eller håller studiebesök för arbetsplatser, skolor, utbildningar, förskolor, myndigheter, föreningar m.m. Varje föreläsning skräddarsys efter era särskilda behov och frågeställningar som ni möter och kan beröra olika ämnen som är relaterade till mäns våld mot kvinnor. Exempel på teman är:
 • Mäns våld mot kvinnor och vår verksamhet
 • Normaliseringsprocessen
 • Barn som upplevt och/eller bevittnat våld
 • Juridik
 • Hur skapas kön?
 • Pornografi
 • Våldtäkt och sexuella övergrepp
 • Incest
 • Jämställdhet i parrelationer
 • Ekonomiskt våld
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • Våld i samkönade relationer
 • Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
 • Våld mot äldre
 • Våld mot kvinnor med missbruksproblematik

Vill du boka en föreläsning? Använd formuläret på denna sida eller ring oss på 018-10 10 49.

Boka en föreläsning eller ett studiebesök