Barn som bevittnar våld är också brottsoffer

Barn som lever i ett hem där det förekommer våld riskerar i större utsträckning att själva utsättas för våld. I Sverige lever ca 150 000 barn tillsammans med en förälder som någon gång blivit utsatt för våld av den andra föräldern. I socialtjänstlagen har fastställts att barn som har utsatts för brott och barn som har bevittnat våld har rätt till stöd och hjälp från socialtjänsten.

Barn som bevittnar våld mot en förälder befinner sig i en extra utsatt situation eftersom de är i beroendeställning till både offret och förövaren. Därför är det viktigt att det finns vuxna som ser och pratar med barnet om det som händer. Om en kvinna med barn placeras i vårt skyddade genomför vi alltid samtal med barnen också.